Studio Veerkr8 coaching en training
 
 

Opvoedopstellingen

De opvoedvraag is een ingang om systemisch te kijken naar wat er in de onderstroom van het systeem van de ouder leeft.

Iets wat onbewust aanwezig was, komt aan de oppervlakte en dit inzicht maakt dat de ouder anders leert kijken en handelen ten opzichte van de opvoedvraag.


Opvoedvraagstukken waarmee ik werk:


- Terugkerende conflicten
- Als er ‘iets’ is, maar je kan er geen grip op krijgen. Of je komt niet verder na bepaalde interventies (bijvoorbeeld bij een kind)
- Als de geschiedenis zich herhaalt; je zei dat je nooit hetzelfde zou doen als je ouder(s), maar nu gebeurt dat toch
- Als er geen natuurlijk respect is tussen ouder-kind of kind-ouder
- Als er zeer heftige emoties spelen
- Als je al hulp hebt gehad (op gedragsniveau), wat geen oplossing gebleken is
- Voor gescheiden ouders, alleenstaande ouders, gezinnen, adoptieouders, omdat hier vaak veel dynamieken een rol spelen


Als het gaat om opvoedvragen werk ik individueel met de ouder. Met behulp van vloertegels werk ik met de opvoedvraag van de ouder. Door middel van het neerleggen van de vloertegels en de vragen die ik als opsteller stel ontstaan er inzichten voor de ouder over onbewuste patronen en dit kan de dynamiek tussen de gezinsleden positief beïnvloeden.


We onderzoeken samen aan de hand van 5 dynamieken wat er speelt in de opvoedvraag en kijken tevens naar de geschiedenis van de ouder met behulp van een genogram (weergave van de stamboom en belangrijke gebeurtenissen).

De 5 dynamieken waar we naar kijken zijn:


Staat iedereen op de juiste plaats?
Hoort iedereen erbij?
Draagt iedereen zijn eigen last?
Zijn ouders gevend, kinderen ontvangend?
Is geven en ontvangen in balans?

Waar liggen er mogelijkheden en oplossingen?

Opstellingen

Naast opvoedopstellingen werk ik ook met andere vragen die je bezighouden maar waar je door er rationeel over na te denken niet verder mee komt. Denk aan vragen over je relatie, werksituaties, bepaalde gedragingen die je wel herkent maar niet kunt veranderen zoals grenzen aangeven, je te verantwoordelijk voelen, moeite met hulp vragen, conflict vermijdend zijn e.d.

Een opstelling helpt inzicht te krijgen in je onbewuste patronen. 


De vraag die je inbrengt bekijken we systemisch, dat wil zeggen, waar ligt de oorsprong en wat is er in het hier en nu nodig om aan te kijken en waar liggen kansen voor jou om aan te pakken?


Werkwijze
We starten met een vrijblijvend kosteloos kennismakingsgesprek. Daarna beslissen we samen of we verder gaan met de (opvoed)vraag en of ik je verder kan helpen. Daarna volgt er een sessie van 2 uur waarin het genogram, belangrijke gebeurtenissen in het systeem en de (opvoed)vraag centraal staan en we een eerste opstelling doen.

Daarna werken we afhankelijk van jouw behoeften nog met 1 of 2 vervolg opstellingen van 1,5 uur per keer aan de (opvoed)vraag. Dit doe ik 1 op 1. Tarieven

Een sessie van 2 uur is 160 euro

Een sessie van 1,5 uur is 120 euroKleine beurs? Neem contact met me op en we kijken samen wat er mogelijk is